Documente de interes public

Articolele din această secțiune

Normative Legislative

Regulament de organizare și funcționare 2024 Descarcă PDF
Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Descarcă PDF
Raport privind modalitatea de utilizare in anul 2022 a cotei de 2% din impozitul pe venit Descarcă PDF
Noul Regulament de Organizare Interna Descarcă PDF
Hotararea Consiliul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta din 05.10.2021 Descarcă PDF
Hotararea Consiliul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta din 02.11.2020 Descarcă PDF
Plan continuitatea activității pe perioada stării de urgență 17.03 - 16.04.2020 Descarcă PDF

Tarife

Lista tarife 2024 Descarcă PDF

Bilanț

Bilant 31.12.2021 Descarcă PDF
Bilant 30.09.2021 Descarcă PDF
Bilant 30.06.2021 Descarcă PDF
Bilant 31.12.2020 Descarcă PDF
Bilant 30.06.2020 Descarcă PDF
Bilant 31.12.2019 Descarcă PDF
Bilant 30.06.2019 Descarcă PDF
Bilant 31.12.2018 Descarcă PDF

Raport de execuție bugetară

Raport de executie bugetara 31.12.2022 Descarcă PDF
Raport de executie bugetara 31.12.2021 Descarcă PDF
Raport de executie bugetara 30.09.2021 Descarcă PDF
Raport de executie bugetara 30.06.2021 Descarcă PDF
Raport de executie bugetara 31.12.2020 Descarcă PDF
Raport de executie bugetara 30. ix206.2020 Descarcă PDF
Raport de executie bugetara 31.12.2019 Descarcă PDF
Raport de executie bugetara 30.06.2019 Descarcă PDF
Raport de executie bugetara 31.12.2018 Descarcă PDF

Buget

Buget initial 2023 Descarcă PDF
Bugetul final 2022 Descarcă PDF
Bugetul rectificat 2 2022 Descarcă PDF
Bugetul rectificat 1 2022 Descarcă PDF
Buget initial 2022 Descarcă PDF
Bugetul final 2021 Descarcă PDF
Buget initial 2021 Descarcă PDF
Bugetul final 2020 Descarcă PDF
Buget august 2020 Descarcă PDF
Buget initial 2020 Descarcă PDF
Bugetul final 2019 Descarcă PDF
Bugetul initial 2019 Descarcă PDF
Buget final 2018 Descarcă PDF
Buget initial 2018 Descarcă PDF
Bugetul final 2017 Descarcă PDF
Bugetul initial 2017 Descarcă PDF

Achiziții Publice

Programul anual al achizitiilor publice estimativ 2022 Descarcă PDF
Programul anual al achizitiilor publice realizat 2021 Descarcă PDF
Programul anual al achizitiilor publice estimativ 2021 Descarcă PDF
Programul anual al achizitiilor publice realizat 2020 Descarcă PDF
Programul anual al achizitiilor publice estimativ 2020 Descarcă PDF
Programul anual al achizitiilor publice realizat 2019 Descarcă PDF
Programul anual al achizitiilor publice estimativ 2019 Descarcă PDF
Programul anual al achizitiilor publice realizat 2018 Descarcă PDF
Programul anual al achizitiilor publice estimativ 2018 Descarcă PDF
Programul anual al achizitiilor publice realizat 2017 Descarcă PDF

Cod de conduită

Cod de conduita in cadrul TCT Constanta Descarcă PDF
Cod de conduita - Anexa 1 - Instructiuni pentru prevenirea conflictelor de interese Descarcă PDF

Legea 544/2001

Legea 544/2001 aplicata in TCT Constanta Descarcă PDF
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 in anul 2018 Descarcă PDF

Evaluarea Managementului

Regulamentul de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al domnului Palade Aurel Descarcă PDF
Descarcă PDF
Regulament de organizare și desfășurare a evaluării managementului pe anul 2021 Descarcă PDF
Evaluare etapa finala proiect management 2024-2029 link
Evaluare etapa 1 proiect management 2024-2029 link
Evaluarea finală a managementului, Martie 2024 Descarcă PDF
RAPORTUL DE ACTIVITATE 02 IUNIE 2021 – 15 MARTIE 2024 Descarcă PDF
Evaluarea anuală a managementului Descarcă PDF
Rezultatul evaluării managementului pe anul 2022 Descarcă PDF
Rezultatul evaluării managementului pe anul 2021 Descarcă PDF
Regulament de organizare și desfășurare a evaluării managementului pe anul 2021 Descarcă PDF
Evaluarea anuala a managementului Descarcă PDF
Evaluare anuala a managementului 2019 Descarcă PDF
RAPORTUL DE ACTIVITATE 2019 Descarcă PDF
SINTEZA RAPORTULUI DE ACTIVITATE 2018 Descarcă PDF

Organizare și Funcționare, Resurse Umane

Plan de perfectionare profesionala 2023 Descarcă PDF
Organigrama 2024 Descarcă PDF
Contractul colectiv de munca 2023–2025 Descarcă PDF
Plan de perfectionare profesionala 2022 Descarcă PDF
Plan de perfectionare profesionala 2021 Descarcă PDF
Contractul colectiv de munca 2020 - 2022 Descarcă PDF
Act aditional la contractul colectiv de munca Descarcă PDF
Comunicare GDPR personal Descarcă PDF
Cerere de informatii de interes public Descarcă PDF
Contract colectiv de munca Descarcă PDF
Decizie de modificare si completare a regulamentului interior Descarcă PDF
Organigrama 2021 Descarcă PDF
Organigrama Descarcă PDF
Regulament de Organizare și Funcționare din 26.05.2021 Descarcă PDF
Regulament de organizare si functionare Descarcă PDF
Regulament de organizare internă 11.08.2021 Descarcă PDF
Act aditional Regulament intern 14.03.2018 Descarcă PDF
Regulament intern Descarcă PDF
Regulament de ordine interioara - Anexa 1 - Instructiuni pentru prevenirea conflictelor de interese Descarcă PDF

Ștate de funcții

Ștat de funcții 31.03.2024 Descarcă PDF
Ștat de funcții 2024 Descarcă PDF
Ștat de funcții 30.09.2023 Descarcă PDF
Stat de functii 31.03.2023 Descarcă PDF
Stat de functii 21.04.2021 Descarcă PDF
Stat de functii 31.03.2020 Descarcă PDF
Stat de functii 2018 Descarcă PDF
Stat de functii 31.03.2018 Descarcă PDF
Stat de functii 30.09.2022 Vizualizează JPG
Stat de functii 31.03.2022 Vizualizează JPG
Stat de functii 30.09.2021 Vizualizează JPG
Stat de functii 31.03.2021 Vizualizează JPG
Stat de functii 30.09.2020 Vizualizează JPG
Stat de functii 31.03.2020 Vizualizează JPG
Stat de functii 30.09.2019 Vizualizează JPG
Stat de functii 31.03.2019 Vizualizează JPG
Erata Stat de functii Vizualizează JPG
Stat de functii corectat Vizualizează JPG
Stat de functii Vizualizează JPG

Declarații de interese și Declarații de avere

Declaratie de avere 2023 – Manager Palade Aurel Descarcă PDF
Declaratie de interese 2023 – Manager Palade Aurel Descarcă PDF
Declaratie de avere 2023 – Director Adjunct Gherghilescu Vasile Descarcă PDF
Declaratie de interese 2023 – Director Adjunct Gherghilescu Vasile Descarcă PDF
Declaratie de avere 2023 – Contabil Șef Necșoiu Viorica Descarcă PDF
Declaratie de interese 2023 – Contabil Șef Necșoiu Viorica Descarcă PDF

Declaratie de interese 2023 manager Descarcă PDF
Declaratie de avere 2023 manager Descarcă PDF
Declaratie de interese 2022 manager Descarcă PDF
Declaratie de avere 2022 manager Descarcă PDF
Declaratie de interese 2022 director adjunct Descarcă PDF
Declaratie de avere 2022 director adjunct Descarcă PDF
Declaratie de interese 2022 contabil sef Descarcă PDF
Declaratie de avere 2022 contabil sef Descarcă PDF
Declaratie de interese 2021 Palade Aurel Descarcă PDF
Declaratie de avere 2021 Palade Aurel Descarcă PDF
Declaratie de interese 2021 Gherghilescu Vasile Descarcă PDF
Declaratie de avere 2021 Gherghilescu Vasile Descarcă PDF
Declaratie de interese 2021 Caracostea Tudorita Descarcă PDF
Declaratie de avere 2021 Caracostea Tudorita Descarcă PDF
Declaratie de avere si de interese 2020 Palade Aurel Descarcă PDF
Declaratie de avere si de interese 2020 Stan Romica Descarcă PDF
Declaratie de interese 2020 Caracostea Tudorita Descarcă PDF
Declaratie de avere 2020 Caracostea Tudorita Descarcă PDF
Declaratie de avere si de interese 2020 Rosu Tiberiu Descarcă PDF
Declaratie de interese 2019 Stan Romica Descarcă PDF
Declaratie de avere 2019 Stan Romica Descarcă PDF
Declaratie de interese 2019 Caracostea Tudorita Descarcă PDF
Declaratie de avere 2019 Caracostea Tudorita Descarcă PDF
Declaratie de interese 2019 Rosu Tiberiu Descarcă PDF
Declaratie de avere 2019 Rosu Tiberiu Descarcă PDF
Declaratie de interese 2018 Stan Romica Descarcă PDF
Declaratie de avere 2018 Stan Romica Descarcă PDF
Declaratie de interese 2018 Caracostea Tudorita Descarcă PDF
Declaratie de avere 2018 Caracostea Tudorita Descarcă PDF
Declaratie de interese 2018 Rosu Tiberiu Descarcă PDF
Declaratie de avere 2018 Rosu Tiberiu Descarcă PDF
Declaratie de interese 2017 Stan Romica Descarcă PDF
Declaratie de interese 2017 Caracostea Tudorita Descarcă PDF

Articole din secțiunea: Transparență, Informații de interes public